+31 (0)74 8526444 / 06-31912033 villabeldershoek@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST Villa Beldershoek

Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen

• Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast ” Villa Beldershoek “, Pruisische Veldweg 254, Hengelo.
• Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” zijn voor rekening van de gebruikers.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
• Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
• De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gasten van Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
• Mark Verbeek is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Villa Beldershoek”, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

•Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via www.villabeldershoek.nl of Bed and Breakfast Nederland worden aangegaan.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
• Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling particulieren

• De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” dienen bij aankomst contant te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen. Het kan ook vooraf overgemaakt worden op rekeningnummer NL35INGB0007807502 ter name van B&B Villa Beldershoek. De prijs is inclusief toeristenbelasting.
• De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
• Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
•De tarieven vindt u o.a. terug op onze website. www.villabeldershoek.nl

4. Betaling zakelijk

•De verblijfskosten in B&B “Villa Beldershoek” dienen bij aankomst cash, of per overboeking te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 6% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.

5. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
• Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
•Deze vergoeding bestaat uit:
1. Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
• Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL35INGB0007807502 ter name van B&B Villa Beldershoek.
• U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
• Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6. Gebruik leenfietsen

• B&B Villa Beldershoek heeft 2 leenfietsen voor u klaarstaan. U kunt deze gratis gebruiken.. Deze fietsen zijn in goede staat en dienen ook zo te blijven. Gebruik van de fietsen is op eigen risico.
• Contractant is verplicht de fietsen af te sluiten met de bijgeleverde sloten.
• Verlies van sleutels is voor kosten van contractant (€ 25,- per sleutel) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

7. Sleutel B&B

• Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B en een code voor de sleutelkast. De sleutel levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
• Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Aankomst en vertrek

• Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
• Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

• Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur geserveerd in de eetkamer en desgewenst op de kamer.

Uw verblijf

• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
• Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
• Kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom in de B&B
• Voertuigen kunnen geparkeerd worden buiten de poort.
• Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
• De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
• Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” niet toegestaan.
• Roken in Bed & Breakfast “Villa Beldershoek” is niet toegestaan.
• Gebruik Sauna is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de sauna. Zij dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing, zoals hen ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaar en zoals beschreven in het huisreglement welke in de B&B te vinden is.